03/08/2022 Nieuws
Coöperatief ondernemen is iets wat de vennoten van Argen-Co doen, maar coöperatief wonen wat houdt dat juist in?

Wat? Coöperatief wonen kan vergeleken worden met coöperatief ondernemen, je doet het namelijk samen. Het doel ervan is om individueel wonen vanuit het collectief financieel mogelijk te maken. Er wordt niet rechtstreeks geïnvesteerd in de woning, maar in aandelen, met het verzamelde geld worden er door de vennootschap vastgoed aangekocht. Aan de hand van maandelijkse bijdragen kunnen aandeelhouders hun intrek in één van de woningen, aangekocht door de coöperatie nemen. Aandeelhouders die over minder financiële middelen beschikken kopen minder aandelen, maar betalen een hogere maandelijkse som. Grotere aandeelhouders genieten dan weer van een korting op het maandelijks bedrag. Voordelen Deze nieuwe methode van wonen is niet veel voordeliger, wel vallen er grote kosten weg zoals de notariskosten, immo kosten, registratierechten,.. en hoef je niet te beschikken over dat grote kapitaal. Daarnaast zorgt coöperatief ondernemen ook voor grotere diversiteit, laat het gezinnen met verschillende inkomens samenleven en worden milieudoelstellingen makkelijker behaald. Een systeem met toekomstpotentieel.

Meer lezen
22/06/2022 Voordelen
Iconische keverbaan moet plaats maken voor nieuwe waterattractie in Bellewaerde

Na 40 jaar heeft Bellewaerde Park besloten hun bekende keverbaan in te ruilen voor een nieuwe waterattractie. Jarenlang heeft de attractie plezier bezorgd aan jong en oud. De hele zomer lang kan jij als Argen-Co vennoot tegen een voordelig tarief nog een laatste ritje gaan maken in de keverkarretjes. Zelf geen voorstander van pretparken? Misschien je (klein)kinderen wel?  Meer informatie over de tickets kan je hier terugvinden. Veel plezier!

Meer lezen
17/06/2022 Voordelen
Ons eerste webinar in samenwerking met BEEGO was een succes!

Heb jij op woensdag 15 juni deelgenomen aan ons eerste webinar in samenwerking met BEEGO? Dan ben jij nu een expert in ITSME. We leerden 250 vennoten hoe ze ITSME konden installeren op hun smartphones en hoe ze ITSME kunnen gebruiken bij verschillende overheidssites zoals MyPension, MinFin (Tax-On-Web) en MyHealth. De uitleg werd door Frederick van BEEGO op instapniveau gegeven zodat het voor elke leeftijd toegankelijk was. Spijt dat je niet hebt deelgenomen, of verliep de verbinding tijdens jouw deelname wat stroef? Geen nood. Bekijk hieronder de opname van het webinar. Was dit webinar nuttig voor jou? In augustus organiseert BEEGO opnieuw een webinar waaraan Argen-Co vennoten opnieuw GRATIS kunnen deelnemen. Zet 9 augustus 14h alvast in je agenda en leer bij over hoe je jouw digitale routes kan organiseren. (Gebruik Google Maps, Apps De Lijn, NMBS) Schrijf je met de code “ACB0908” gratis in via https://bit.ly/3y0bE5p. Zit je nog met vragen over digitale toestellen of onderwerpen? Argen-Co biedt de eerste 30 minuten thuishulp van BEEGO gratis aan. Lees er hier alles over.

Meer lezen
12/05/2022 Andere
Kandidaat-bestuurder gezocht

De raad van bestuur van Argen-Co zoekt thans een bestuurder om de vennoten die kantoorhouder zijn te vertegenwoordigen. Vandaag wordt dit mandaat ingevuld door Lemey NV met als vaste vertegenwoordiger Philippe Lemey. Philippe is kantoorhouder van het eerste uur bij Argenta. Hij heeft in 2010 Argen-Co mee opgericht en is sinds het begin ook bestuurder van Argen-Co. In 2016 werd zijn mandaat vernieuwd. In november 2022 komt na 12 jaar een einde aan zijn mandaat en wij doen hierbij dan ook een oproep naar onze aandeelhouders om zich kandidaat te stellen. Wat zijn de belangrijkste taken van de bestuurder? Bestuurders van Argen-Co bepalen de strategie van de organisatie en ontwikkelen plannen om binnen het kader van de statuten en de besluiten van de algemene vergadering, de doelstellingen van Argen-Co te realiseren. De raad van bestuur ziet erop toe dat de directie haar opdrachten correct uitvoert, controleert de financiën van de onderneming en houdt toezicht op de uitvoering van de door de raad van bestuur genomen beslissingen. De bestuurder kent en respecteert het wettelijk kader, de statuten van de onderneming en het intern reglement. Hij /zij onderschrijft de principes van deugdelijk bestuur die opgenomen zijn in de code Buyse III (de corporate governance code voor niet beursgenoteerde ondernemingen). U vindt deze code hier. Wie kan zich kandidaat stellen? En hoe verloopt de procedure?Momenteel zoeken we kandidaten voor één bestuurder. Dit mandaat staat open voor aandeelhouders die kantoorhouder zijn van Argenta. Hoe verloopt de procedure? Kandidaten kunnen hun kandidatuur indienen tot en met zaterdag 16/07/2022 door een e-mail naar info@argenco.be te sturen met motivatiebrief en curriculum vitae ter attentie van Rita Aerts, voorzitter van het bestuursorgaan en het benoemingscomité. Op 19/08/2022 zal het benoemingscomité, overeenkomstig artikel 14.4 van de statuten, minimaal drie (3) kandidaat-bestuurders uit de ingestuurde kandidaturen selecteren.  In de week van 22/08/2022 zal het benoemingscomité haar beslissing meedelen aan de kandidaten. De door het benoemingscomité geselecteerde kandidaturen worden voorgelegd aan de algemene vergadering op 10 november 2022, die hierover beslist. Wat zijn de vereisten om bestuurder te worden? Kandidaten moeten kantoorhouder van Argenta en vennoot van Argen-Co zijn. Kandidaten beschikken over: een open en reflectieve geest het vermogen om analytisch en strategisch te denken goede communicatievaardigheden: actief luisteren, in dialoog gaan, een eigen standpunt formuleren en verdedigen kennis van het Nederlands en een goede basiskennis van het Engels voldoende tijd om het mandaat naar behoren te vervullen: goede voorbereiding en actieve deelname aan de vergaderingen (de raad van bestuur komt een achttal keren per jaar samen) betrokkenheid en dienstbaarheid aan de belangen van Argen-Co Het benoemingscomité zal bij de evaluatie van de kandidaturen ook rekening houden met de noodzakelijke complementariteit op het vlak van bekwaamheden, achtergrond, ervaring, kennis en persoonlijkheidsaspecten om een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van de raad te bekomen. Bijkomende vragen?Indien u bijkomende vragen heeft kan u contact opnemen met Marc de Ruijter via e-mail naar marc.deruijter@argenco.be.

Meer lezen
19/11/2021 Algemene Vergadering
ARGEN-CO-vennoten keuren dividend goed

Argen-Co keert dividend van 3,25% uit. Gisteren werd op de algemene vergadering het voorstel om een dividend van 3,25% uit te keren met 99% van de stemmen goedgekeurd. Naar aanleiding van de sterke resultaten die Argenta Bank- en Verzekeringsgroep voor 2020 en de eerste helft van 2021  bekendmaakte, wil Argen-Co CV een positief signaal geven aan haar 60.000 aandeelhouders, met name dat Argen-Co haar dividendpolitiek van vóór de Covid19-pandemie wil hervatten. Het dividend werd onmiddellijk na de algemene vergadering uitgekeerd.

Meer lezen
28/09/2021 Algemene Vergadering
Informatie over het dividend van Argen-Co

De Europese Centrale bank (ECB) maakte in september bekend de coronamaatregel die het uitkeren van dividend en het inkopen van eigen aandelen tijdelijk verbood, niet te zullen verlengen. Concreet houdt het in dat de ECB opnieuw toelaat dat kredietinstellingen (lees “banken”) dividenden uitbetalen. Dat is goed nieuws voor u en voor Argen-Co, en de raad van bestuur bevestigt dat zij op de Algemene Vergadering van 18 november een dividend van 3,25% zal voorstellen. Indien de Algemene Vergadering dit voorstel goedkeurt, dan wordt het dividend op vrijdag 19 november 2021 uitbetaald. Wanneer wordt het dividend uitgekeerd? Het dividend wordt na goedkeuring door de Algemene Vergadering uitgekeerd, in principe op vrijdag 19 november. Hoe wordt het dividend berekend? De aandelen die op 30/06/2021 ingeschreven waren in ons aandelenregister geven recht op het dividend. Nieuwe aandelen die in de loop van het boekjaar werden ingeschreven geven recht op een pro-rata (gedeeltelijk) dividend. Dit pro-rata wordt berekend op het aantal dagen tussen de aankoopdatum en het einde van het boekjaar (30/06/2021) gedeeld door 365 dagen.  Aandelen die in het nieuwe boekjaar werden aangekocht (dus aankopen vanaf 1 juli 2021) zullen vanaf november 2022 recht geven op dividend. Als u ingelogd bent, dan vindt u na de Algemene Vergadering een gedetailleerde berekening in uw persoonlijk dossier.

Meer lezen
22/06/2021 Algemene Vergadering
Nieuwe Raad van Bestuur voor Argen-Co

6 jaar na de oprichting van een onafhankelijk Argen-Co liepen de mandaten van de eerste verkozenen ten einde. De aanstelling van hun opvolgers vormde hét agendapunt van de Bijzondere Algemene Vergadering van 23 juni 2021. Voor de functie van vertegenwoordiger van de B-aandeelhouders selecteerde het benoemingscomité drie kandidaten uit de ingediende kandidaturen. We houden eraan alle kandidaten te danken voor hun belangstelling. Omwille van de huidige coronamaatregelen was een fysieke vergadering nog niet mogelijk. Daarom kregen de vennoten enkele weken de tijd om online hun stem uit te brengen. Op de Bijzondere Algemene Vergadering werd volgend resultaat officieel gestemd: Gust Janssen kreeg het vertrouwen van de vennoten en volgt zichzelf op als vertegenwoordiger van de B-aandeelhouders. Gust Janssen, 58 jaar uit Haasrode, is doctor in de economie (KULeuven) en huidig financieel directeur aan de Universiteit Hasselt. Ook de huidige onafhankelijke bestuurders Rita Aerts, Cynthia Van Hulle en René Dhondt mogen zich opmaken voor een tweede termijn: Rita Aerts, 64 jaar uit Antwerpen, is een master TEW. Ze is medeoprichter en partner van de Shikar Groep en was voorzitter van Plan België.  Cynthia Van Hulle, 65 jaar uit Stekene, is hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aan de KULeuven. Verder is ze lid van de raad van bestuur van Miko NV en Warehouses De Pauw als niet-uitvoerend bestuurder.  René Dhondt, 69 jaar uit Hofstade, is licentiaat Wiskunde. Tot 2017 was hij algemeen directeur en bestuurder bij Assuralia en tot 2019 docent aan Universiteit Antwerpen en gastprofessor aan de KU Leuven. Lemey NV, vertegenwoordigd door Philippe Lemey, zet het lopende mandaat als vertegenwoordiger van de A-aandeelhouders verder.  We wensen onze Raad van Bestuur alle succes en kijken uit naar een boeiende samenwerking!

Meer lezen
02/04/2021 Nieuws
3,25% dividend voor vennoten van Argen-Co CV

RECLAME De raad van bestuur van Argen-Co CV – coöperatieve minderheidsaandeelhouder van Argenta Bank- en Verzekeringsgroep – heeft op 30 april 2021 besloten om een dividendvoorstel van 3,25% voor te stellen aan de algemene vergadering van 18 november 2021. Naar aanleiding van de sterke resultaten die Argenta Bank- en Verzekeringsgroep op 1 april 2021 bekendmaakte, wil Argen-Co CV een positief signaal geven aan haar 60.000 aandeelhouders, met name dat Argen-Co haar dividendpolitiek van vóór de Covid19-pandemie wil hervatten. In 2020 werd het dividend beperkt tot 1,50% omdat de Europese Centrale Bank op 27 april 2020 aan banken vroeg om geen dividenden uit te keren tijdens de Covid19-pandemie (ECB/2020/19). Deze aanbeveling werd op 27 juli 2020 een eerste keer verlengd (ECB/2020/35) en op 15 december 2020 publiceerde de ECB een aangepaste aanbeveling (ECB/2020/62). Eind september 2021 werd de aanbeveling door de ECB ingetrokken en mogen financiële instellingen dividenden uitkeren. Op 18 november 2021 werd op de Algemene Vergadering het dividenvoorstel van 3,25% met 99% goedgekeurd. Lees meer over de resultaten van Argenta Bank- en Verzekeringsgroep door op deze link te klikken: ARGENTA KERNGEZOND OP ZIJN 65STE VERJAARDAG.

Meer lezen