05/08/2020 Algemene Vergadering
Buitengewone Algemene Vergadering: stemming wijzigingen aan de statuten

Vanaf donderdag 6 augustus kunt u deelnemen aan de stemming aangaande de wijzigingen aan de statuten naar aanleiding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (‘WVV’). De deelname is uiteraard niet verplicht, maar we appreciëren het wel als u ons als vennoot ondersteunt en mee de nieuwe statuten goedkeurt. Beschikbare informatieHet ontwerp van de nieuwe statuten, het nieuw intern reglement en een korte toelichting kan u nalezen op onze website www.argenco.be/av.  Om toegang te krijgen tot deze documenten en tot het stemformulier moet u zich aanmelden met uw vennotennummer en uw geboortedatum. Uw vennotennummer vindt u terug in de uitnodiging van de vergadering of bovenaan elke nieuwsbrief die we versturen. StemformulierU kan onmiddellijk online uw stem uitbrengen op onze website. Dat kan tot uiterlijk donderdag 27 augustus 2020, 17 uur. Van zodra u uw stemkeuze heeft ingediend ontvangt u ter bevestiging een email met de door u gemaakte keuzes. De uitslag van de stemming wordt na afloop van de buitengewone algemene vergadering van 28 augustus 2020 op onze website gepubliceerd. Stemming via volmachtIndien u niet wenst te stemmen via het online stemformulier, dan kan u ook schriftelijk een volmacht verlenen aan de voorzitter van de raad van bestuur, mevrouw Rita Aerts, met steminstructies per agendapunt. U kan hiervoor op www.argenco.be/av het volmachtformulier downloaden en afprinten. Uitoefening van het vraagrechtVennoten die een vraag willen stellen die verband houdt met de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering, kunnen deze schriftelijk stellen via email te verzenden naar info@argenco.be, eveneens uiterlijk tegen maandag 24 augustus 2020 om 17.00 uur. De antwoorden op deze vragen zullen zo snel als mogelijk bekend gemaakt worden op de website van de vennootschap en dit uiterlijk op vrijdag 28 augustus 2020 vóór 11u, uur van aanvang van de vergadering. We danken u alvast voor uw steun en medewerking.

Meer lezen
15/11/2019 Algemene Vergadering
ARGEN-CO-vennoten keuren dividend goed

Argen-Co keert dividend van 3,10% uitDe algemene vergadering van Argen-Co keurde op donderdag 14 november 2019 de jaarrekening en het dividendvoorstel goed. Het dividend bedraagt 3,10%. De ambities voor het boekjaar 2019 – 2020 Om de natuurlijke uitstroom van vennoten te financieren, zullen we op regelmatige basis nieuwe emissies organiseren. Aandacht daarbij zal uitgaan naar het aantrekken van jongere vennoten. We zullen onze financiële buffer verder versterken, om bij moeilijke marktomstandigheden aan onze financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Tevens zullen we onze portefeuille verder differentiëren, om tegemoet te komen aan de aanbeveling van de toezichthouder om niet alle eieren in dezelfde mand te leggen. Tot slot zullen onze statuten aangepast moeten worden om conform te zijn met de nieuwe vennootschapswet.

Meer lezen
05/04/2019 Andere
Recuperatie roerende voorheffing op dividenden ontvangen in 2019

Sinds 1 januari 2018 wordt er bij de betaling of toekenning van dividenden door Argen-Co steeds een roerende voorheffing van 30% ingehouden. U kunt deze roerende voorheffing (en ook de roerende voorheffing op andere dividenden) recupereren voor de eerste schijf van 800 euro aan ontvangen dividenden door de vermelding van de ingehouden roerende voorheffing in de aangifte in de personenbelasting. U dient hiervoor in vak VII, rubriek A1b het bedrag van de ingehouden roerende voorheffing te vermelden bij codes 1437-18 en 2437-85 van de aangifte in de personenbelasting (met een maximum van 240 euro). Wanneer u gebruik maakt van een voorstel van vereenvoudigde aangifte:Indien u geen aangifte moet indienen omdat u van de fiscus een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt, dan kan u de roerende voorheffing verrekenen/terugvorderen: Via het indienen van een aangifte in de personenbelasting. Via het papieren antwoordformulier (als u een voorstel per post hebt gekregen): het formulier moet voor 30 juni 2020 bij de belastingdienst aankomen. Uw attest vindt u hier terug:Het exacte bedrag van de ingehouden roerende voorheffing vindt u terug op het document “Fiscaal attest 2019” in de sectie 'Mijn documenten' (als u ingelogd bent). Hiermee kunt u aantonen dat er roerende voorheffing op uw dividend werd ingehouden. U moet dit formulier ter beschikking houden en dus enkel bij een belastingcontrole kunnen voorleggen.

Meer lezen
22/02/2019 Nieuws
Duurzaam investeren

Staat het klimaat bij u ook hoog op de agenda? Vandaag is het klimaatdebat niet meer uit de actualiteit te branden. Is dit het langverwachte keerpunt, dat zal leiden tot een fundamentele omwenteling in ons dagelijkse leven? Wij hopen van wel, maar belangrijk daarbij is het motto “verander de wereld, begin bij uzelf!”.  Is ons investeringsbeleid wel duurzaam genoeg of kunnen we nog een stap verder gaan? 92% van onze activa is in Argenta Bank- en Verzekeringsgroep geïnvesteerd. Duurzaamheid en soberheid zitten reeds van bij het ontstaan in het DNA van Argenta. We zijn dan ook verheugd dat Argenta voor de komende jaren inderdaad nog een stap verder gaat en zich engageert om tegen 2030 CO2-neutraal te zijn. Argenta wordt ook klimaatambassadeur en sluit zich aan bij het klimaatinitiatief Sign for my Future. Samen met burgers, bedrijven en middenveldorganisaties roept ze de overheden op tot een krachtig klimaatbeleid. Doe jij mee? Laat je stem horen via argenta.be. 8% van onze activa is in andere projecten geïnvesteerd. Hiervoor werkt Argen-Co nauw samen met Degroof Petercam Asset Management (DPAM). Zij beheert een groot deel van deze portefeuille. Er is bij de samenstelling van de portefeuille ook rekening gehouden met niet-financiële aspecten, de zogenaamde ESG-criteria (Engels voor Environment, Society en Governance). Ook hier wordt de lat hoger gelegd: begin van dit jaar heeft Bank Degroof Petercam, in een joint-venture met Quadia, een Impact investing Fund opgericht. Dit is een gesloten investeringsfonds met een minimum investering van 125 duizend euro. Dit fonds zal investeren in impactvolle ondernemingen die de regeneratieve economie ondersteunen. Argen-Co heeft zich geëngageerd om de komende drie jaren 2 miljoen euro hierin te investeren. Klik hier voor meer info over hun aanpak.

Meer lezen
25/06/2018 Argenta
Waar vind ik mijn aandelen terug?

Voortaan zal het vennotenregister enkel te raadplegen zijn op de website van Argen-Co. De link met Argenta-internetbankieren en de Argenta-app wordt niet meer ondersteund. De gegevens van de laatste emissie zijn daarom niet zichtbaar langs deze kanalen. U kan rechtstreeks op www.argenco.be uw persoonlijk dossier consulteren en documenten zoals het uittreksel van het vennotenregister en de dividendberekening downloaden. Bij uw eerste bezoek moet u een gebruikersnaam en wachtwoord registreren. Dat kan u doen via de link Bestaand vennotennummer registeren op onze homepagina. Een gedetailleerd stappenplan vindt u hier.

Meer lezen
15/05/2018 Andere
25 miljoen euro gehaald!

Op maandag 14 mei startte de nieuwe aandelenuitgifte van Argen-Co voor een bedrag van 25 miljoen euro. We schrijven nu vrijdag 18 mei – amper 5 dagen later! – en we zijn heel blij u te mogen informeren dat het vooropgestelde bedrag volledig volstort is.  Vele bestaande vennoten tekenden in voor extra aandelen, en we mochten ook een 900-tal nieuwe vennoten verwelkomen bij Argen-Co. We willen alle vennoten – zowel nieuwe als bestaande - daarom van harte bedanken voor het vertrouwen! Klik hier om op de hoogte gehouden te worden van volgende emissies.

Meer lezen
26/04/2018 Veiligheid
Leer valse mails herkennen

Phishing is online oplichting door valse e-mails, websites of berichten. Maar hoe herken je die valse e-mails en hoe maak je het onderscheid met betrouwbare berichten? Slimme cybercriminelen kunnen je echt doen twijfelen. Je vindt hier een aantal tips om te beoordelen of je een bericht kan vertrouwen:https://www.safeonweb.be/nl/leer-valse-mails-herkennen Emissie 2018U heeft van ons een mail gekregen, maar hoe weet u dat die echt is? De afzender van de e-mail is ‘info@argenco.be’, dit mailadres gebruiken wij voor al onze e-mails en nieuwsbrieven. Onze website is een beveiligde website. Dit herkent u aan het webadres in de browserbalk: https://www.argenco.be. De letter ‘s’ staat voor ‘secure’. Controleer steeds in de browserbalk of u op de juiste website zit. In de mail wordt er verwezen naar rekeningnummer BE84 9731 7145 0059 van Argen-Co. Dit rekeningnummer is ook op deze website terug te vinden en werd ook bij de vorige emissie gebruikt. In de mail staan persoonlijke gegevens vermeld, terwijl in een phishing mail enkel algemene gegevens staan. U kan op onze website inloggen en krijgt dan diezelfde persoonlijke gegevens te zien. De andere voorzorgsmaatregelen vermeld in bovenstaand artikel zijn natuurlijk ook van toepassing.

Meer lezen
23/03/2017 Andere
Zich op de nieuwe website aanmelden

Met de nieuwe website is ook de aanmeldprocedure vernieuwd. Het is nu veiliger, maar ook ingewikkelder dan voorheen. Dit is nodig om uw gegevens goed te beschermen. De volledige uitleg over de aanmeldprocedure vindt u terug in onderstaand document.   Klik hier voor de volledige aanmeldprocedure.

Meer lezen