16/09/2020 Andere
Overdracht van aandelen

De coöperatieve aandelen die u heeft zijn nominatieve aandelen. Dit wil zeggen dat deze aandelen op uw persoonlijke naam staan ingeschreven in het aandelenregister van Argen-Co CV. Sinds de nieuwe statuten van 28 augustus 2020 kan u de aandelen overdragen aan andere natuurlijke personen, maar dan dient u ons wel in kennis te stellen aan wie u de aandelen heeft overgedragen, zodat Argen-Co haar aandelenregister kan bijwerken. Werkwijze: Opstellen document kennisgevingVia onderstaande link kan u een document voor de kennisgeving invullen. Als u uw aandelen aan meerdere personen zou overdragen, dan moet u per persoon een kennisgevingsdocument opstellen. Uiteraard is het belangrijk dat u de persoonsgegevens van de ontvanger zeer accuraat noteert, want wij zullen deze gegevens opnemen in het vennotenregister. Ondertekenen van het document door beide partijenDe kennisgeving moet getekend worden door beide partijen, voorafgegaan door eigenhandig te schrijven "Gelezen en goedgekeurd". Als de ontvanger minderjarig is, moet het document getekend worden door de voogd waarvan u de gegevens hebt ingevuld tijdens het opstellen van de kennisgeving. Doorsturen van de documenten naar Argen-CoUw verklaring van overdracht kan pas behandeld worden als u het getekend document samen met een kopie van uw identiteitskaart, de identiteitskaart van de overnemer en -indien van toepassing- de identiteitskaart van de voogd waarvan u de gegevens hebt ingevuld tijdens het opstellen van de kennisgeving oplaadt via onderstaande link. Mocht dit niet lukken kunt u de documenten ook per post opsturen naar: Argen-Co CV, Krijtersveld 1, 2160 Wommelgem. U en de ontvanger ontvangen een bevestiging van zodra we het aandelenregister bijgewerkt hebben.Van zodra Argen-Co de ontvangen documenten gecontroleerd heeft en het aandelenregister is bijgewerkt, ontvangen u alsook de ontvanger van de aandelen een nieuw uittreksel uit het aandelenregister. In praktijk is dit één tot drie werkdagen na ontvangst van de documenten door Argen-Co.  Veelgestelde vragen: Kan ik ook aandelen overdragen naar minderjarige personen?Ja dat is mogelijk. Tot de leeftijd van 18 jaar is het echter de voogd of de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent die de minderjarige zal vertegenwoordigen. Bij overdracht naar een minderjarige vragen we daarom de identiteitsgegevens van zowel de minderjarige als van de voogd. Wie krijgt het dividend?Om te bepalen wie recht heeft op het dividend kijkt Argen-Co naar de situatie op het einde van het boekjaar: De persoon op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven op 30 juni heeft recht op het dividend zoals beschreven in artikel 29 van de statuten. Er is dus geen pro-rata verdeling van het dividend over beide partijen. Klik hier om de overdrachtprocedure te starten.

Meer lezen
28/08/2020 Algemene Vergadering
Buitengewone Algemene Vergadering van 28 augustus 2020

De buitengewone algemene vergadering van Argen-Co keurde op vrijdag 28 augustus alle voorgestelde statutenwijzigingen goed. 1.237 vennoten hebben aan de stemming deelgenomen, goed voor 10.298 stemmen. De statuten en het intern reglement vindt u hier terug: Statuten Intern reglement Alle agendapunten werden met een ruime meerderheid van meer dan 90 % goedgekeurd, en we wensen onze vennoten te bedanken voor het vertrouwen die ze in Argen-Co tonen.

Meer lezen
15/11/2019 Algemene Vergadering
ARGEN-CO-vennoten keuren dividend goed

Argen-Co keert dividend van 3,10% uitDe algemene vergadering van Argen-Co keurde op donderdag 14 november 2019 de jaarrekening en het dividendvoorstel goed. Het dividend bedraagt 3,10%. De ambities voor het boekjaar 2019 – 2020 Om de natuurlijke uitstroom van vennoten te financieren, zullen we op regelmatige basis nieuwe emissies organiseren. Aandacht daarbij zal uitgaan naar het aantrekken van jongere vennoten. We zullen onze financiële buffer verder versterken, om bij moeilijke marktomstandigheden aan onze financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Tevens zullen we onze portefeuille verder differentiëren, om tegemoet te komen aan de aanbeveling van de toezichthouder om niet alle eieren in dezelfde mand te leggen. Tot slot zullen onze statuten aangepast moeten worden om conform te zijn met de nieuwe vennootschapswet.

Meer lezen
05/04/2019 Andere
Recuperatie roerende voorheffing op dividenden ontvangen in 2019

Sinds 1 januari 2018 wordt er bij de betaling of toekenning van dividenden door Argen-Co steeds een roerende voorheffing van 30% ingehouden. U kunt deze roerende voorheffing (en ook de roerende voorheffing op andere dividenden) recupereren voor de eerste schijf van 800 euro aan ontvangen dividenden door de vermelding van de ingehouden roerende voorheffing in de aangifte in de personenbelasting. U dient hiervoor in vak VII, rubriek A1b het bedrag van de ingehouden roerende voorheffing te vermelden bij codes 1437-18 en 2437-85 van de aangifte in de personenbelasting (met een maximum van 240 euro). Wanneer u gebruik maakt van een voorstel van vereenvoudigde aangifte:Indien u geen aangifte moet indienen omdat u van de fiscus een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt, dan kan u de roerende voorheffing verrekenen/terugvorderen: Via het indienen van een aangifte in de personenbelasting. Via het papieren antwoordformulier (als u een voorstel per post hebt gekregen): het formulier moet voor 30 juni 2020 bij de belastingdienst aankomen. Uw attest vindt u hier terug:Het exacte bedrag van de ingehouden roerende voorheffing vindt u terug op het document “Fiscaal attest 2019” in de sectie 'Mijn documenten' (als u ingelogd bent). Hiermee kunt u aantonen dat er roerende voorheffing op uw dividend werd ingehouden. U moet dit formulier ter beschikking houden en dus enkel bij een belastingcontrole kunnen voorleggen.

Meer lezen
22/02/2019 Nieuws
Duurzaam investeren

Staat het klimaat bij u ook hoog op de agenda? Vandaag is het klimaatdebat niet meer uit de actualiteit te branden. Is dit het langverwachte keerpunt, dat zal leiden tot een fundamentele omwenteling in ons dagelijkse leven? Wij hopen van wel, maar belangrijk daarbij is het motto “verander de wereld, begin bij uzelf!”.  Is ons investeringsbeleid wel duurzaam genoeg of kunnen we nog een stap verder gaan? 92% van onze activa is in Argenta Bank- en Verzekeringsgroep geïnvesteerd. Duurzaamheid en soberheid zitten reeds van bij het ontstaan in het DNA van Argenta. We zijn dan ook verheugd dat Argenta voor de komende jaren inderdaad nog een stap verder gaat en zich engageert om tegen 2030 CO2-neutraal te zijn. Argenta wordt ook klimaatambassadeur en sluit zich aan bij het klimaatinitiatief Sign for my Future. Samen met burgers, bedrijven en middenveldorganisaties roept ze de overheden op tot een krachtig klimaatbeleid. Doe jij mee? Laat je stem horen via argenta.be. 8% van onze activa is in andere projecten geïnvesteerd. Hiervoor werkt Argen-Co nauw samen met Degroof Petercam Asset Management (DPAM). Zij beheert een groot deel van deze portefeuille. Er is bij de samenstelling van de portefeuille ook rekening gehouden met niet-financiële aspecten, de zogenaamde ESG-criteria (Engels voor Environment, Society en Governance). Ook hier wordt de lat hoger gelegd: begin van dit jaar heeft Bank Degroof Petercam, in een joint-venture met Quadia, een Impact investing Fund opgericht. Dit is een gesloten investeringsfonds met een minimum investering van 125 duizend euro. Dit fonds zal investeren in impactvolle ondernemingen die de regeneratieve economie ondersteunen. Argen-Co heeft zich geëngageerd om de komende drie jaren 2 miljoen euro hierin te investeren. Klik hier voor meer info over hun aanpak.

Meer lezen
25/06/2018 Argenta
Waar vind ik mijn aandelen terug?

Voortaan zal het vennotenregister enkel te raadplegen zijn op de website van Argen-Co. De link met Argenta-internetbankieren en de Argenta-app wordt niet meer ondersteund. De gegevens van de laatste emissie zijn daarom niet zichtbaar langs deze kanalen. U kan rechtstreeks op www.argenco.be uw persoonlijk dossier consulteren en documenten zoals het uittreksel van het vennotenregister en de dividendberekening downloaden. Bij uw eerste bezoek moet u een gebruikersnaam en wachtwoord registreren. Dat kan u doen via de link Bestaand vennotennummer registeren op onze homepagina. Een gedetailleerd stappenplan vindt u hier.

Meer lezen
15/05/2018 Andere
25 miljoen euro gehaald!

Op maandag 14 mei startte de nieuwe aandelenuitgifte van Argen-Co voor een bedrag van 25 miljoen euro. We schrijven nu vrijdag 18 mei – amper 5 dagen later! – en we zijn heel blij u te mogen informeren dat het vooropgestelde bedrag volledig volstort is.  Vele bestaande vennoten tekenden in voor extra aandelen, en we mochten ook een 900-tal nieuwe vennoten verwelkomen bij Argen-Co. We willen alle vennoten – zowel nieuwe als bestaande - daarom van harte bedanken voor het vertrouwen! Klik hier om op de hoogte gehouden te worden van volgende emissies.

Meer lezen
26/04/2018 Veiligheid
Leer valse mails herkennen

Phishing is online oplichting door valse e-mails, websites of berichten. Maar hoe herken je die valse e-mails en hoe maak je het onderscheid met betrouwbare berichten? Slimme cybercriminelen kunnen je echt doen twijfelen. Je vindt hier een aantal tips om te beoordelen of je een bericht kan vertrouwen:https://www.safeonweb.be/nl/leer-valse-mails-herkennen Emissie 2018U heeft van ons een mail gekregen, maar hoe weet u dat die echt is? De afzender van de e-mail is ‘info@argenco.be’, dit mailadres gebruiken wij voor al onze e-mails en nieuwsbrieven. Onze website is een beveiligde website. Dit herkent u aan het webadres in de browserbalk: https://www.argenco.be. De letter ‘s’ staat voor ‘secure’. Controleer steeds in de browserbalk of u op de juiste website zit. In de mail wordt er verwezen naar rekeningnummer BE84 9731 7145 0059 van Argen-Co. Dit rekeningnummer is ook op deze website terug te vinden en werd ook bij de vorige emissie gebruikt. In de mail staan persoonlijke gegevens vermeld, terwijl in een phishing mail enkel algemene gegevens staan. U kan op onze website inloggen en krijgt dan diezelfde persoonlijke gegevens te zien. De andere voorzorgsmaatregelen vermeld in bovenstaand artikel zijn natuurlijk ook van toepassing.

Meer lezen