Aandelen verkopen

U kunt momenteel uw aandelen niet verkopen. Aanvragen tot vrijwillige uittreding zijn enkel mogelijk de eerste 6 maanden van het boekjaar (van 1 juli tot en met 31 december).