Skip directly to content

Welkom

Coöperatief ondernemen is een vorm van duurzaam ondernemen, van welvaartscreatie en inkomensvorming. Een vennoot van een coöperatie doet dat samen met gelijkgezinden. Bij Argen-Co zijn dat allen cliënten en kantoorhouders van Argenta. Als cliënt of als kantoorhouder bij Argenta geeft de vennoot een extra dimensie aan zijn relatie met Argenta door aandeelhouder te worden van Argen-Co.

Argen-Co wenst als coöperatieve vennootschap waarde te creëren voor zijn vennoten. Hiertoe zal het enerzijds een participatie nemen in Argenta Bank- en Verzekeringsgroep, waardoor het jaarlijks een financieel dividend in functie van de resultaten aan zijn vennoten zal uitkeren, anderzijds voor zijn vennoten extra voordelen, kortingen gaan onderhandelen met externe partners.

Argen-Co is een erkende coöperatieve vennootschap.

Coöperaties die werken volgens deze coöperatieve principes en waarden, kunnen een erkenning krijgen door de minister van Economie. Enkel erkende coöperaties kunnen deel uitmaken van de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC). De NRC promoot het coöperatieve gedachtegoed. De erkenning geldt als een garantie dat Argen-Co werkt volgens de coöperatieve principes en waarden.

Als erkende coöperatieve vennootschap is op de jaarlijks uitgekeerde coöperatieve dividenden een vrijstelling van roerende voorheffing van toepassing. Voor aanslagjaar 2015, inkomstenjaar 2014, bedraagt dit wettelijk vastgelegd bedrag 190,00 EUR. Meer informatie vindt u op de pagina's Dividend en Fiscaal statuut.